Currently browsing category

Chân tảng đá đẹp – chân cột tảng đá

Chân tảng đá hay còn gọi là chân cột bằng đá dùng để kê chân cột trong kiến trúc chùa chiền, nhà thờ gia đình, nhà gỗ, nhà thờ, khu lang mo da dep với nhiều mẫu như chân cột vuông, chân cột tròn, chân cột trụ,..được thiết kế , trạm trỗ hoa văn đặc sắc.

Chân tảng đá có mấy loại:

Chân tảng bằng đá có hai loại cơ bản: chân tảng bệt có kích thước không qua 15cm; chân tảng bồng có kích thước lớn hơn 15cm. Mặt tiếp xúc với cột là mặt gương và có bán kính luôn lớn hơn bán  của cột 5cm.
Chúng tôi thiết kế, điêu khắc chân cột tảng đá đẹp, chân trụ đá từ đá xanh tự nhiên giá rẻ.

Mẫu chân cột tảng đá 16

Chân đế kê cột đá, mẫu đế cột bằng đá đẹp.Chúng tôi làm và bán chân tảng đá kê cột gỗ giá …

Mẫu chân cột tảng đá 15

Chân đế kê cột đá, mẫu đế cột bằng đá đẹp.Chúng tôi làm và bán chan tang da kê cột gỗ giá rẻ, …

Mẫu chân cột tảng đá 14

Chân đế kê cột đá, mẫu đế cột bằng đá đẹp.Chúng tôi làm và bán chân tảng đá kê cột gỗ giá …